Høring/Oppstart

Plan nr 202027 For uttale i perioden: 18. desember 2020 - 05. februar 2021

Kartutsnitt

Detaljregulering for Notaholmen, Sandneset camping

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 18. desember 2020

Plan nr K202001 For uttale i perioden: 18. desember 2020 - 05. februar 2021

Kartutsnitt

Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde, Alternativ 4

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 18. desember 2020

Plan nr 2018003 For uttale i perioden: 18. desember 2020 - 05. februar 2021

Kartutsnitt

Detaljregulering for Øvre Solbjørbakken

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

 

Les mer
Publisert: 18. desember 2020

Plan nr 202019 For uttale i perioden: 03. desember 2020 - 21. januar 2021

Kartutsnitt

Detaljregulering for pumpestasjon Kringstadvorpa

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 24.11.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Les mer
Publisert: 03. desember 2020