Vi har blitt en syngende barnehage "I-E-VI!" det blir korsang for 5 åringene i syngende NYE Molde

Nye Molde satser på sangaktivitet - for alle sine innbyggere.

Gjennom tre år får kommunen ressurser og kompetanseheving som skal gjøre det enklere å utvikle og opprette sangaktiviteter, og styrke den lokale sangkulturen.

Gjennom korsang-prosjektet er målet å løfte sangen, bygge fellesskap for nye Molde kommune kommune, bidra til god språkutvikling og gode overganger fra barnehage til skole.

Skolestarterne synger sammen med 1. klassingene. Skolene er møtested og lærere fra Molde kulturskole kommer på besøk tre ganger og leder koret. Sammen øver de inn varierte og morsomme sanger. Skolene og barnehagene får tilgang på øvingsfiler slik at vi kan øve mellom besøkene også. Til slutt skal korene settes sammen til tre storkor og holder konsert i hver sin kommune. Molde, Midsund og Nesset.