I Verdiplattformen vår kan du lese om verdiene vi jobber etter.

Velkommen til KvaSt kan du lese om barnehagestart, tilknytning og praktisk informasjon om barnehagelivet.

Årsplanen viser barnehagens innhold og arbeidsmåter og er vårt viktigste arbeidsredskap som forteller hvordan vi omsetter teori til praksis.