I prosjektet har vi valgt ut satsingsområder som blant anna Språkutvikling, Mangfold og På sporet av...med digitale verktøy.

I den forbindelse har pedagogene publisert artikler for hvordan vi arbeider med de ulike temaene i barnehagen.

Se mer: Implementering av rammeplanen.

 

Personalet har i prosjektetperioden (2017-2020) deltatt i refleksjonsgrupper på tvers av barnehagene i form av temakafe og pedagogisk forum. Her har personalet fått fordypet seg i den nye rammeplanen og delt erfaringer med personale i andre barnehager. I prosjektet har vi også hatt temakvelder med innleide foredragsholdere, faglige innlegg på møter og refleksjonsgrupper innad i barnehagen.

Et lærerikt prosjekt som har gitt oss ny kunnskap og kompetanse i tråd med ny rammeplan!

 

 

 

Mangfold.jpg