Barnas Hus barnehage har eksistert siden 1943 og var en gave fra Røde kors i Sverige til Molde bys barn i de vanskelige krigsårene. Barnahagen var etter den tids målestokk moderne og meget godt utstyrt med lekerom, leketøy, sløydrom med verktøy samt plass for lekselesing.  Barnehagen ble et meget populært tiltak og mødrene overlot sine barn i trygge hender under vanskelige forhold som hersket. Barnehagen ble et møtested for foreldrene der det ble arrangert foredrag, diskursjoner og musikk aftene Det var Norske Røde kors  som eide og drev barnehagen frem til 1972.

I løpet av de 75 årene barnehagen har eksistert, har barnehagen skiftet både eier, adresse og bygg. Molde Kommune tok over driften i 1972 og det ble satt opp et nytt bygg med to avdelinger  i Bekkevollvegen ved Sellanrå skole. Etter 56 års drift ble barnehagen revet og ny moderne barnehage stod ferdig i 2015 med plass til 70 barn fra 1-5 år. Den er etter tids målestokk beskrevet som i 1943 som moderene og meget godt utstyrt leker og lekerom tilpasset barnas alder.

I juni 2018 vil barnehagen markere et 75 - årsjubileum sammens med barna, foreldre/ foresatte, personale og inviterte gjester.