Utdeling av baller og poser.PNG

 

I forbindelse med barnehagens miljøarbeid, ønsker vi å endre rutinene for «hjemsendelse av skitne/våte klær». Vi erfarer at det brukes store mengder plastposer gjennom et år, noe som medfører et stort plastforbruk gjennom året. Og plast er en stor miljøsynder.

Barnehagen skal nå innføre tøyposer som skal brukes til å sende hjem skitne og våte klær.

Prosjektet med innføring av tøyposer er baserer på gjenbruk av tekstiler fra Nor tekstil. Tøyosene er et samarbeid med Inger Mette Stenset og posene ble overrekt under Klimafestivalen 2018. Posene er sydd av syriske menn i Nesset og sponset av Romsdalsbanken.