Alt starter i skolen mener noen. Vi mener det starter i barnehagen. Barnehagens samfunnsmandat er å lære barnas trygge arena, og en plass for å utfolde og utvikle seg, leke og lære sammens med andre barn og kompetente voksne. Leken er viktig, har egenverdi og legger rammer for læring for de minste barna.

Barn vokser opp i en verden fylt med teknologi, og denne teknologien påvirker hvordan vi lever, leker og lærer. I barnehagen skal barna få lære å bruke teknoliogien på en positiv, kreativ og god måte og dette krever kompetanse hos voksne som kan veilede og hjelpe barna i den digitale verden.

Barnas hus er med i et pilotprosjekt der 5 åringene bruker nettbrett som verktøy i barnehagen. Prosjektet gir et kompetanseløft for barnehagen i samarbeid med RIKT kompetansesenter. Prosjektet handler om å bruke nettbrett i små økter der en kan fornye og forbedre arbeidet med fagområdene i barnehagen og for å nå de nye målene i Rammeplanen. Med nettbrett i lek og aktiviteter støtter dette opp under barnas læringsprosesser og barna får lik digitale kompetansen med tilgang på likeverdige lærings ressurser. Barna får lære å bruke digitlat utstyr på en mer strukturert måte der de er produsenter istedet for konsumenter.

Vi erfarer at nettbrettet inspirerer og vekker nysgjerrigheten hos barna på en ny måte og dette vil vi spille vi videre på. Barna lærer om ulike begreper og tema. De lærer å snakke i en gruppe eller stå å vise hva de har laget, som de også må i skolen senere. Nettbrett kan også bli et godt verktøy i språkutviklingen og dokumentasjon av aktiviteter.

Nettbrettet skal brukes i små økter i barnehagen og det er et tillegg til andre læringsverktøy vi bruker i barnehagen.