Som dere alle vet så har korona-viruset også kommet til Molde.

Dette er etter all sannsynlighet ikke er et farlig virus for de aller fleste av oss. Og det viser seg at svært få barn har fått påvist covid-19 og hos de aller fleste er sykdommen mild. Ifølge kommunelegen blir barna sykere av en vanlig influensa. Barna kan være smittebærere uten symptomer.

 

I denne perioden er det ekstra viktig med god håndhygiene. Oppfordrer dere til å ta en handvask med såpe når dere kommer i barnehagen.

Molde kommune følger utviklingen av sykdommen tett, og vi vil komme med mer informasjon så snart det skulle komme noen nye opplysninger.

Men som sagt, det opptar veldig mange av oss, og jeg synes det er riktig at vi tar det opp som tema.

Dere kan lese mer om viruset på denne adressen:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Film om Koronaviruset
Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.

Se filmen på YouTube her: https://youtu.be/v1W249tl1vA