Barnehagen er delt i to baser - småbarnsbase og storebarnsbase.

Småbarnsbasen har to avdelinger:

Grønn avdeling  for barn 0-1 år        telefon: 908 67 999

Rød avdeling      for barn 1-2 år        telefon: 909 21 510

Storebarnsbasen har to avdelinger:

Blå avdeling       for barn 2-3 år         telefon:  916 52 721

Gul avdeling       for barn 4-5 år         telefon: 916 52 722