Søknadsfrist for hovedopptak er 15. februar. Rett til plass forutsetter blant annet at det er søkt innen frist for hovedopptak, og at barnet har bostedsadresse i Molde når det starter i barnehage.

Alle søkere vil motta skriftlig svar i løpet av april 2019. Svar vil bli sendt ut puljevis.
Fristen for hovedopptak har nå gått ut. For å bli vurdert etter hovedopptak , kan du søke her:

Barnehageplass 2018/2019 (ønsker oppstart våren 2019)
Søknad, endring, oppsigelse

Barnehageplass 2019/2020 (ønsker oppstart fra nytt barnehageår august 2019)
Søknad, endring, oppsigelse

Om barnehagene i Molde

Det finnes ulike driftere og eiere av private barnehager i Molde. Disse representerer et mangfold med ulike driftsformer og eierskap. Kommunens målsetting er å tilby et kvalitativt godt barnehagetilbud til barn og foreldre.

Barnehagene i Molde kommune representerer et stort mangfold og arbeider for å kunne gi barn og foreldre en kvalitativt god barnehagetilbud.

Alle barnehagene i Molde er heldagsbarnehager som gir tilbud fra 41 - 50 timer/uke. Du kan søke om ulike plasstilbud. 100 %, 60 %, 50 % er mest brukt, men andre muligheter finnes også. Detaljert oversikt over tilbudet finner du i søknadsskjema til barnehageplass, se i høyremenyen.

Det er den enkelte eier som har opptaksmyndighet i henhold til sine vedtekter. Vedtekter for private barnehager får du ved å kontakte den enkelte barnehage, eller ved å se på den enkelte barnehages hjemmeside.

Som barnehagemyndighet skal kommunen sikre et helhetlig barnehagetilbud som er av god kvalitet og tilpasset lokale behov. Dette gjør vi i nært samarbeid med alle private og kommunale barnehager i Molde.

Kommunen er godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet for all barnehagevirksomhet i kommunen. Kommunen er ansvarlig for registrering av søknadser og samordning av barnehageopptaket.