kleive_02

Åpningstid

Barnehagen har to avdelinger, en småbarn og en storbarn.
Åpningstid kl 06.50-16.50
Barnehagen legger stor vekt på ute- og friluftsliv gjennom hele året. 

kleive_7

Oppvekstsenteret har i dag 36 barn i barnehagen og 61 barn i en 5-delt skole fordelt på 1.-7. trinn på oppvekstsenteret vårt
Totalt har vi 20 ansatte inkludert pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter, vaktmestere og renholdere. Ikke alle har fulle stillinger. 

kleive_01

Oppvekstsenteret leier lokaler og en del av ute området til fysisk aktivitet, musikk og drama av Kleive Grendahus og Idrettshall (KGI.) Dette samarbeidet fungerer svært godt. I underetasjen av oppvekstsenteret finner man også Lions sine møte- og aktivitetsrom ved siden av en ny, flott skytebane. 

Kleive_09

Lekeplassen ute

 

 

kleive_10

kleive_03

kleive_04

kleive_05

kleive_08