Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, står det i barnehagelovens formålsparagraf. Men hvordan arbeider barnehagene for at barna skal lære å ta vare på naturen? Hvordan bidrar barna og barnehagen i kampen mot klimautfordringene vi står overfor? Og hvordan involverer barnehagen foreldrene i sitt arbeid med dette temaet? Det inviterer vi barnehagene til å synliggjøre på Barnehagedagen den 9. mars i år.

Ett av målene med å markere Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagens innhold både for beslutningstakere, foreldre og for samfunnet generelt. Og for å få forståelse for de viktige prosessene som foregår i barnehagen. At barnehager over hele landet synliggjør hvordan de arbeider med samme tema, tror vi kan øke kunnskapen om barnehagens viktige arbeid og mandat.

Rammeplanen sier dette om natur og miljø:

Fra Kapittel 1 - Barnehagens verdigrunnlag

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Fra Kapittel 9 - Natur, miljø og teknologi

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.

https://www.utdanningsforbundet.no/medlemsgrupper/barnehage/barnehagedagen/barnehagedagen-2021-sma-steg-for-kloden/barnehagedagen-9.-mars-sma-steg-for-kloden/

 

 

Småbarnsavdelingen har hatt fokus på plast og resirkulering.

Barnehagedagen 2021.jpg

Barnehagedagen 2021, 2.jpg

Storbarnsavdelingen har jobbet med forsøpling og panting av falsker

3 og 4 åringene har laget seg en eventyrskog. I den skogen bor det et troll som er fryktelig rotete av seg. Han kaster mye søppel i naturen. Dagens hjelper på avdelingen har i oppgave å lære trollet å kaste søpla si riktig. Og viser at det er viktig at vi holder naturen vår ren. 

Barnehagedagen 2021, 4.jpg

Barnehagedagen 2021, 3.jpg

Barnehagedagen 2021, 5.jpg

5 åringene har sin egen søppelpatrulje som har et ekstra øye til søppel på uteområdet og på turer. De har også laget en panteautomat som skal sørge for at alle flasker blir pantet.

Barnehagedagen 2021, 7.jpg