Barnehagen er åpen mandag til fredag fra klokken 07:30 til klokken 16:30.

Klikk på boksene for mer informasjon.

Nærmiljø     Organisering

Egenart     Barnehageruta

Kontoret     Avdelingene

Kjøkkenet     Foreldresamarbeid