Søknadsfrist for hovedopptak er 1.mars. Rett til plass forutsetter blant annet at det er søkt innen frist for hovedopptak, og at barnet har bostedsadresse i Molde når det starter i barnehage.

Skriftlig svar vil bli sendt ut puljevis, og alle søkere vil få brev senest i løpet av april 2019. Det gis ikke ut annen informasjon om opptaket enn det som kommer frem på kommunens hjemmeside og i svarbrev. Vi ber derfor publikum om ikke å ringe barnehagene med spørsmål om opptaket. Er det særskilte forhold, ta eventuelt kontakt med fagseksjon barnehage på e-post; barnehage@molde.kommune.no

Er du usikker på om du trenger å søke, eller hvordan du gjør det?

Her finner dere mer informasjon om hvordan man kan søke plass i barnehagne i Molde kommune  Søke, bytte eller si opp plass - Molde kommune