For barnehageåret 2018 - 2019 er planleggingsdagene fastsatt til:

Onsdag 15.08.2018
Torsdag 16.08.2018
Mandag  08.10.2018
Onsdag  02.01.2019
Fredag  31.05.2019

For barnehageåret 2019-2020 er planleggingsdagene fastsatt til:

Torsdag 15.8.2019

Fredag 16.8.2019

Mandag 7.10.2019

Torsdag 2.1.2020

Fredag 22.5.2020