Urolig for et barn, en ungdom eller en familiesituasjon?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme. Her er skjema du sender inn hvis du har en bekymringsmelding.


For familier i vanskelige situasjoner

Kommunen har støtte- og veiledningstiltak for foreldre og barn.
For de som trenger å prate om vanskelige forhold i familien, ta kontakt med det familievernkontoret.


Ved omsorgssvikt

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjenesten.
Utenom kontortid, ta kontakt med barnevernvakta.
Alarmtelefonnummeret for barn og unge er 116 111.


Utsatt for vold?

Ved seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner, ta kontakt med overgrepsmottaket.
Ved fysisk og psykisk vold eller trusler om vold i nære relasjoner, ta kontakt med Krisesenteret i Molde.

Har du vært utsatt for kriminelle handlinger, som for eksempel voldskriminalitet, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet?
Du kan få hjelp og veiledning ved Støttesenteret for kriminalitetsutsatte. Alle som har vært utsatt for kriminalitet og trenger støtte kan ta kontakt. Kontakt Støttesenter for kriminalitetsutsatte


Mistanke om radikalisering eller voldelig ekstremisme

Hvordan kan vi forebygge radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme i Molde?
Mer info og oversikt over kontaktpersoner