Lilla er en avdeling for barn mellom 3 og 6 år. Vi er 15 barn, 1 pedagoger, 1 barne og ungdomsarbeider og 1 assistent. Vi er samarbeidskohort med Blå. Dere vil få utdelt en temaplan der det står mer detaljer om avdelingen.