Høsten 2017 blir to av personalet kurset i COS - filosofien


Circle of security - eller trygghetssirkelen - er en tilknytningsmodell som lærer deg å se barnet innenfra, og forstå barnets signaler bedre.

To typer

Denne modellen beskriver i hovedsak to typer tilknytningsbehov når barnet skal løsrive seg, prøve noe nytt osv.

Det trenger en omsorgsperson som kan støtte dets utforsking, og fungere som en trygg base (passe på meg, være god mot meg, hjelpe meg, vise glede når vi er sammen).
Det trenger også at omsorgspersonen er der når det søker nærhet og at hun eller han kan fungere som en trygg havn (beskytt meg, trøst meg, vis godhet for meg, organiser følelsene mine).

COS er fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en omsorgsperson bør være, for å utforske; og tilbake til den trygge havnen som hun/han bør være, når barnet føler seg truet eller trenger trøst.

Se mer : http://barnehage.no/pedagogikk/2016/05/den-trygge-sirkelen/