Høsten 2017 blir 5 av personalet kurset i COS - filosofien
Circle of security - eller trygghetsstirkelen er en tilknytningsmodell som lærer deg å se barnet innenfra og forstå barnets signaler bedre.

Denne modellen beskriver i hovedsak to typer tilknytningsbehov når barnet skal løsrive seg, prøve noe nytt osv.

1. Det trenger en omsorgsperson som kan støtte dets utforsking og fungere som en trygg base (passe på meg, være god mot meg, hjelpe meg, vise glede når vi er sammen).
2. Det trenger også at omsorgspersonen er der når det søker nærhet og at hun eller han kan fungere som en trygg havn (beskytt meg, trøst meg, vis godhet for meg, organiser følelsene mine).

COS er fremstilt som en sirkel der barnet beveger seg bort fra den trygge basen som en omsorgsperson bør være, for å utforske; og tilbake til den trygge havnen som hun/han bør være, når barnet føler seg truet eller trenger trøst.

Les mer her: http://barnehage.no/pedagogikk/2016/05/den-trygge-sirkelen/