Klokken 

Aktivitet

0730

Barnehagen åpner 

 

Frem til frokost har vi felles frileik

08:30

Frokost – spiser inne på sin avdeling 

09:30

Frileik ute/planlagte aktiviteter 

11:00/30

Vi spiser lunsj 

 

Sovetid /hviling

13:30

Frilek inne/ute

14:30

Ettermiddagsmåltid/frukt

15:00

Frilek inne/ute 

16:30

Barnehagen stenger