Klokken Aktivitet
07:00Barnehagen åpner 
 Frem til frokost har vi felles frileik
08:15Frokost
08:45Samling, lek, aktivitet, klubb
09:30Vi går ut 
11.30Lunsj
11:30Hviling/rolige aktiviteter
14:00Frukt og matboks måltid
15:00Frilek ute, av og til inne.
16:30Barnehagen stenger