Det stilles stadig større krav til bruk av digitale vektøy i barnehagen. I den nye ramme plane står det følgende om dette:

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

I den forbindelse har noen av de voksne i barnehagen vært på konferanse om digitale medier, verktøy og dømmekraft.

Les om DAB-konferansen her:

http://www.imtec.org/dab/events-trondheim.html