Klokken    Aktivitet
06:50   Barnehagen åpner 
    Frem til frokost har vi felles frileik alle avdelingene i mellom 
08:30   Frokost – spiser inne på sin avdeling 
09:00    Samlingsstund/Lesestund/Frileik 
09:30   Frileik ute/planlagte aktiviteter 
11:00   Vi spiser lunsj 
11:45   Sovetid /kviling for de minste barna 
12:00   Lunsj for de som legger seg senere 
12:30   Sovetid/kviling 
13:30   Barna begynner å våkne og vi har rolig inneleik 
14:30   Frukt/Matpakke/Yoghurt 
15:00   Utetid 
16:50   Barnehagen stenger