Klokken   Aktivitet
06:50   Barnehagen åpner 
    Frem til frokost er vi sammen med småbarnsavdelingen og SFO 
    Da kan barna leke fritt mellom avdelingene 
08:30   Frokost 
09.00   Deles inn i gruppene, turgruppa går ut, og inne gruppa har samlingsstund 
10:00   Frilek inne eller ute / turgruppa går på tur 
11:00   Frukt 
12:15    Vi går inn (gruppa som er i barnehagen) 
12:30   Vi spiser lunsj / turgruppa spiser på tur eller i hytta ved barnehagen 
13:15   Aktivitet/ lek inne eller ute/ kvilestund med lydbok el lesing 
14:15   Frilek ute 
14:30   Turgruppa er tilbake i barnehagen 
16:50   Barnehagen stenger