I våre barnehage har vi et stort mangfold av barn og foreldre fra forskjellige land.

http://www.morsmal.no/om-barnehagen-norsk