Informasjon til alle foresatte ved Lillekollen barnehage. 

 

 

Driften av Lillekollen barnehage blir flyttet til Sykepleierskolen innen sommeren 2020. Alle vil får god informasjon om hvordan dette skal gjennomføres så snart vi har fått avklaringer på dette.

Alle foreldrekontaktene ble informert på FAU-møte den 3.3.20 

 

 

Mvh Ellen Lyngvær Hjelset. Enhetsleder