God kommunikasjon.jpg

Foreldreutvalget.jpg

Samarbeidsutvalget.jpg

Årshjul.jpg

Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager.jpg

Mobbeombud Møre og Romsdal.jpg

Foreldreveiledning.jpg

En av forutsetningene til forbedring er gode tilbakemeldinger. Vi ønsker derfor at du kommer med ønsker og idéer. Vi trenger også innspill på det vi får til og som du vil se mer av, samt det vi kunne gjort annerledes og blitt flinkere på. Innspillene er anonyme.

Dine innspill.jpg