Gjensidig tillit og åpenhet er viktig i samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Vi ønsker å ha et nært forhold til foreldrene i vår enhet. Dette skjer blant annet gjennom den daglige kontakten ved bringing og henting, informasjonstavle i garderoben, beskjeder og dagbøker via foreldreappen, utviklingssamtaler, foreldremøter, dugnader og arrangementer som holdes gjennom året. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem gjør at barnehagen lettere oppleves som et godt og trygt sted å være for barnet.

Samtlige foreldre/foresatte i Hauglegda og Øvre Bergmo utgjør foreldrerådet til barnehagen. Foreldrerådet skal fremme felles interesse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

En av forutsetningene til forbedring er gode tilbakemeldinger. Vi ønsker derfor at du kommer med ønsker og idéer. Vi trenger også innspill på det vi får til og som du vil se mer av, samt det vi kunne gjort annerledes og blitt flinkere på. Innspillene er anonyme.