God kommunikasjon.jpg

Foreldreutvalget.jpg

Samarbeidsutvalget.jpg

Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager.jpg

Mobbeombud M¢re og romsdal.jpg

Foreldreveiledning.jpg

Gjensidig tillit og åpenhet er viktig i samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet. Vi ønsker å ha et nært forhold til foreldrene i vår enhet. Dette skjer blant annet gjennom den daglige kontakten ved bringing og henting, beskjeder og dagbøker via foreldreappen, utviklingssamtaler, foreldremøter og arrangementer som holdes gjennom året. Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem gjør at barnehagen lettere oppleves som et godt og trygt sted å være for barnet.

Samtlige foreldre/foresatte i Lillekollen barnehage utgjør foreldrerådet til barnehagen. Foreldrerådet skal fremme felles interesse og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Dette sier Rammeplan for barnehagen om samarbeid mellom hjem og barnehage.