Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen og det velges vanligvis to representanter fra hver avdeling, det vil si 8 representanter som til sammen danner foreldrearbeidsutvalget FAU. Ut fra denne gruppen velges en leder og en nestleder som møter i Samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget SU består av like mange foreldre som ansatte. I tillegg er eier representant med en person, vanligvis en politiker i fra kommunestyret.
Dersom det er store saker angående barnehagens drift vil det være aktuelt å kalle inn foreldrerådet til møte. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget vil også kunne kalle inn foreldrerådet dersom de mener det er behov for det.
 Det er opprettet et nasjonalt FUB.

Foreldreutvalget for barnehager

 

Her er styret i foreldrerådet for barnehage året 2017-2018
FAU leder               Carina Foldal           

FAU Nestleder        Anne Marie Sæther