Foreldrerådet består av alle foreldre i barnehagen og det velges vanligvis en representant med vara fra hver avdeling, det vil si 5 representanter som til sammen danner foreldrearbeidsutvalget FAU. Ut fra denne gruppen velges en leder og en nestleder som møter i Samarbeidsutvalget.
Samarbeidsutvalget SU består av like mange foreldre som ansatte. I tillegg er eier representant med en person, vanligvis en politiker i fra kommunestyret.

Dersom det er store saker angående barnehagens drift vil det være aktuelt å kalle inn foreldrerådet til møte. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget vil også kunne kalle inn foreldrerådet dersom de mener det er behov for det.
Det er opprettet et nasjonalt FUB. Se mer: http://www.fubhg.no

Foreldrerådets arbeidsutvalg – FAU – 2019/2020

For barnehageåret 2019/20 er følgende valgt:

Leder i FAU - Iselin Holland Mork tlf 91 67 4694  iselin_mork@hotmail.com

Nestleder FAU- Siri Nesje Håndlykken tlf 98 84 16 75 siriroviknesje@gmail.com

Medlemmer:

Grønn:  Siri Nesje Håndlykken  tlf 98 84 16 75   siriorviknesje@gmail.com           

Rød:     Alexandra Barstein       tlf 95 78 74 29    aleksbbarsten@outlook.com

Blå:      Marit Viggen                 tlf 92 68 85 97    marit-viggen@outiook.com

Gul:     Jeanette Brevik             tlf 45 12 23 91    jeanj-br@hotmail.com

Friluft: Tina Hammerø              tlf 97 57 59 35    juli-b@online.no 

Varamedlemmer:

Grønn:  Ida Nygård                           

Rød:      Alexandra Barstein               

Blå:        Marit Viggen                  

Gul:       Yngve Gilde

Friluft:   Tina Hammerø     

Representanter til SAMU:

Tine Hagen tlf 97 61 86 98  tine_hagen1@gmail.com

Jeanette Brevik tlf 45 12 23 91  jeanj-br@hotmail .com