Både foreldrerådet og samarbeidsutvalget har som oppgave å fremme samarbeid mellom hjemmene og barnehagen.

Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Det er viktig at det finnes et forum der alle foreldre kan møtes og diskutere ønsker og behov og komme med forslag til barnehagen. Foreldrerådet velger foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget.

På HØBB velges 2 foreldre fra hver avdeling hvert år og disse 12 foreldrene utgjør FAU. Dette er foreldrerådets talerør til barnehagen og foreldrerepresentantene kan gjerne sees på som avdelingens tillitsvalgte. FAU har blant annet ansvar for å arrangere barnehagens sommerfest i juni.

De som sitter i FAU velger en leder og en nestleder. Disse to er foreldrerådets representanter i Samarbeidsutvalget. I Samarbeidsutvalget skal det sitte like mange representanter fra foreldrene som fra de ansatte. I Høbb representeres de ansatte gjennom sine tillitsvalgte og verneombud. For tiden er dette verneombudet på Øvre Bergmo og tillitsvalgt for Utdanningsforbundet. I tillegg er enhetsleder og assisterende styrer tilstede som møteledere og referatskrivere.  Samarbeidsutvalget har blant annet ansvar for å godkjenne årets årsplan.