Alle avdelingen er i gang med foreldresamtaler. Noen blir i barnehagen og noen blir på teams. Se oppslag på hver avdeling.