I løpet av morgendagen starter vi med årets brukerundersøkelse. Undersøkelsen holder på i hele november og av avsluttes 20. desember 2019.
 
Formålet med undersøkelsen er at dere der hjemme skal få si deres mening om hvordan dere opplever barnehagetilbudet og barnas trivsel i barnehagen, og dermed gi oss viktig kunnskap om deres tilfredshet.  Stor oppslutning om undersøkelsen er viktig, da det vil gi barnehagen et mest mulig realistisk grunnlag for oss å arbeide videre ut fra.
 
Det er ett svar per barn. Det er tilfeldig valgt hvem av dere som får anledning til å svare. Har dere to, eller flere barn i barnehagen får begge svare. Det er likevel bare flott om dere snakker sammen med hverandre når dere skal svare slik at vi får flest mulige refleksjoner og tilbakemeldinger på hvordan dere opplever tilbudet i Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager.  Alle som får epost, eller sms, må svare. Det er ingen som kan gjøre det for deg.
 
Vi presiserer at besvarelsen er helt anonym, og kan ikke spores. Barnehagen har anledning til å be systemet sende ut påminnelse om å svare på undersøkelsen til de som ikke har svart enda, men vi har ingen oversikt over hvem som får den, eller hvem som har svart.
 
Vi ønsker å legge forholdene mest mulig til rette for at alle skal få gi sine tilbakemeldinger, så om noen har behov for å låne PC til gjennomføringen, er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi stille det til rådighet i barnehagen. Det samme gjelder om det har med forståelsen av spørsmålene i undersøkelsen, bare å ta kontakt, så skal vi være behjelpelig. Ikke med svarene, de må dere ha, men med forståelsen J
 
Svarfristen er satt til 20. desember.
 
Vi håper på full uttelling i antall svar, slik at vi stadig kan bli bedre for å  kunne skape den beste barnehagehverdagen for deres barn.
 
På forhånd takk.