Mestring, glede og lek i naturen

Hjelset barnehage er en barnehage som vektlegger friluftsliv i hverdagen. Vi har natur, miljø, fysisk aktivitet og helse som ramme.

Barnehagen har et stort uteområde, med egen grønnsakhage, men når vi går på tur utenfor barnehagens område, er veien til målet like viktig som å nå målet. Og det er ikke alltid vi går så langt. Vi stopper langs stien, og tar oss god tid til undring og fabulering rundt ting som opptar barna. I en tid hvor de fleste av oss er travle, samtidig som vi står foran store miljømessige utfordringer, er det viktig å lære opp barna til å bruke naturen og ta vare på den.

Barna trenger utfordringer, og de beste og mest naturlige utfordringene får de ute i naturen hvor de kan klatre, balansere, hoppe, svinge og oppdage nye ting på sin egen måte. Nyere forskning viser at barn som er fysisk aktive og mestrer egen kropp, har gode forutsetninger for å tilegne seg lærdom nå og senere i livet. Vi ønsker at barna skal bli trygge på egen mestring, og at de kan si «dette greier jeg». Et innendørs rom tilrettelagt for fysisk aktivitet vil ikke gi det mangfoldet og uforutsigbarheten som mulighetene ute i naturen gir. I naturen kan barna i større grad velge seg forskjellige vanskelighetsgrader på aktiviteter, og lettere finne utfordringer på sitt nivå.

Forskning viser at barns hverdag blir mer og mer stillesittende. Vi mener det derfor er viktig å gi barna gode muligheter til å være ute og utfolde seg i fri lek og drive fysisk aktivitet. Barnets selvbilde er også nært knyttet til kroppen og kroppsbildet. Et barn som er trygg på egen kropp og hva den kan mestre, er i bedre posisjon til positiv oppfatning av seg selv.

Vi knytter det vi ser og gjør i naturen, sammen med tema som vi jobber med ellers i barnehagen. Og alle fagområdene brukes selv om man er ute. Vi tar naturen med oss inn, og vi tar «inne aktiviteter» med oss ut.

Målet vårt er at friluftslivet blir en naturlig del av vår hverdag, slik at alle barna som er knyttet til barnehagen får mulighet til å utøve friluftsliv. Naturen gir barna opplevelser. Den inneholder både variasjon, sammenhenger, helhet og detaljer. Dessuten gir naturen barna noe å snakke om og en rikere språkutvikling.