Grønn er en avdeling som for tiden er 11småbarn mellom 1 og 3 år. Vi har 1 pedagog og  2 barne og ungdomsarbeidere. Vi samarbeider med gul avdeling. Alle som begynner får en temaplan med oversikt over barnegruppen, ansatte og aktiviteter.