Gulhuset er en småbarnsavdeling for 20 barn mellom 1 og 3 år. Vi er delt i to baser, småtroll og poppeloppe. Vi har 3 pedagogisk ledere, 2 barne og ungdomsarbeidere og 2 assistenter. Vi samarbeider med Trollstua på det røde huset som også er småbarn. Vi har grupper på tvers og er ute sammen. Dere som begynner får utdelt en temaplan med oversikt over barn, ansatte og aktiviteter.