Gul er en småbarnsavdeling for 8 barn mellom 1 og 3 år. Vi samarbeider med grønn avdeling. Vi har 1 pedagogisk leder og 2 barne og ungdomsarbeidere.  Dere som begynner får utdelt en temaplan med oversikt over barn, ansatte og aktiviteter.