Siste saker


Plan nr 2018003 For uttale i perioden: 12/18/20. desember 2020 - 02/05/21. februar 2021

Kartutsnitt

Detaljregulering for Øvre Solbjørbakken

Publisert: 18. desember 2020

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

 

Plan nr K202001 For uttale i perioden: 12/18/20. desember 2020 - 02/05/21. februar 2021

Kartutsnitt

Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde, Alternativ 4

Publisert: 18. desember 2020

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn

 

Plan nr 202027 For uttale i perioden: 12/18/20. desember 2020 - 02/05/21. februar 2021

Kartutsnitt

Detaljregulering for Notaholmen, Sandneset camping

Publisert: 18. desember 2020

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn

 

Plan nr 202019 For uttale i perioden: 12/03/20. desember 2020 - 01/21/21. januar 2021

Kartutsnitt

Detaljregulering for pumpestasjon Kringstadvorpa

Publisert: 03. desember 2020

Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 24.11.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn