Her er vår planer

Årsplan  del 1 viser barnehagens innhold og arbeidsmåter. den er et arbeidsredskap for personale og gir informasjon om barnehagen pedagogiske arbeid.

I Årsplan del 2 Informasjonshefte kan dere lese om hverdagslivet i barnehagen og annen praktisk informasjon.

Progresjonsplaner vise hvordan vi arbeider med konkrete arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen.

Progresjonsplan: Språk, tekst og kommunikasjon  Tema: Eventyrlig leik  PDF document ODT document