T  1RVxcxlaQ 3wAAAABJRU 5ErkJggg==

Hatlelia barnehage eies av Molde kommune og ligger nær skogkanten i øvre bydel. Barnehagen ble etablert i 1977 og hadde den gang 4 avdelinger. Barnehagen består idag av 6 avdelinger, 2 småbarnsavdelinger (0-3 år) og 4 storbarnsavdelinger (1-6 år) Fra høsten 2020 vil barnehagen i tillegg ha en egen friluftsavdeling. 
Barnehagen er en naturbarnehage og vi mener at "alt vi gjør inne kan vi gjøre ute".

Barnehagen har god voksentetthet og 8 pedagogiske ledere.
 
Barnehagen rekrutterer barn fra hele byen.

BARNEHAGEN HAR ÅPNINGSTID FRA 07.30 TIL 16.30.

Årsplan for 2019-2020: Årsplan 2019-2020.pdf

Velkomsthefte til nye barn: Velkomsthefte tekst Hatlelia barnehage.pdf

Informasjon:

Betaling av barnehageplass når barnehagen er stengt pga koronasituasjonen: https://www.molde.kommune.no/aktuelt/du-skal-slippe-a-betale-for-barnehage-og-sfo.21619.aspx

Romsdals Budstikke reportasje om den nye barnehagen: Fra budstikka.pdf