Årsplan 2019-2020.pdf

Hatlelia barnehage eies av Molde kommune og ligger nær skogkanten i øvre bydel. Barnehagen ble etablert i 1977 og hadde den gang 4 avdelinger. Hatleliblokka er nærmeste nabo mot nordøst. Barnehagen består idag av 5 avdelinger, 2 småbarnsavdelinger (0-3 år) og 3 storbarnsavdelinger (1-6 år).
Barnehagen har god voksentetthet og 8 pedagogiske ledere.

I barnehagens nærområde ligger også Holmarka og Romsdalsmuseet. Barnehagens uteområde er kupert naturtomt med gode muligheter til motorisk utviklingig allsidig bevegelse. Barnehagen har Moldemarka som nærmeste nabo.

I påvente av byggingen av Nye Hatlelia barnehage, forventet ferdigstilt i 2019, har vi nå flyttet ned til lokalene til den gamle Sykepleierskolen.

Vi satser særlig på friluftsliv, sosial kompetanse og språk.

Fotballbane, kolonialbutikk, Sellanrå barneskole og Bekkevoll ungdomsskole ligger i nærmiljøet.

Barnehagen rekrutterer barn fra hele byen.

BARNEHAGEN HAR ÅPNINGSTID FRA 07.30 TIL 16.30.

Årsplan for 2019-2020: Årsplan 2019-2020.pdf