Øvre bergmo Barnehage 005.jpg

Vi ønsker å skape gode relasjoner til det enkelte barn, mellom barn, ansatte og i forholdet til foreldre. Relasjoner utvikles i møte mellom mennesker, og har stor betydning i utviklingsprosessen hos det enkelte barn. Barn lærer om sin sosiale verden gjennom relasjoner til andre mennesker. Likeledes lærer barn om seg selv i møte med andre. Relasjoner hviler på samhandling som skaper trygghet, tillit, opplevelse av troverdighet og tilknytning. Gode relasjoner fremmer utvikling og er en forutsetning for medvirkning, danning og vennskap.