Har i dag 36 barn i barnehagen og 61 barn i en 5-delt skole fordelt på 1.-7. trinn på oppvekstsenteret vårt
Totalt har vi 20 ansatte inkludert pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter, vaktmestere og renholdere.