Formålet til skolefritidsordningen (SFO) er å legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter, med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn.

I dag har ikke SFO en nasjonal rammeplan som rammer inn tilbudet. Forskning viser at det er store lokale variasjoner. Målet med rammeplanen er å få et mer likeverdig tilbud i hele landet. Samtidig skal rammeplanen ivareta det lokale handlingsrommet, egenarten og tradisjonene til SFO. 

https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/hoering-nasjonal-rammeplan-for-sfo/