Hvem bør vaksinere seg?

Folkehelseinstituttet anbefaler at personer i følgende risikogrupper vaksinerer seg:

 • alle fra fylte 65 år
 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • personer med type 1 eller type 2 diabetes
 • voksne og barn med
  • alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet
  • kroniske hjerte-/karsykdommer
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme
  • annen alvorlig/og eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 

Hvor kan jeg vaksinere meg? 

I Molde kommune er det fastlegene som foretar influensavaksinering. De som ønsker vaksinering må ta kontakt med sitt fastlegekontor.

Kontaktinformasjon til fastlegekontor i Molde
 

Tilleggsinformasjon

Influensavaksine til barn

Du kan få vite mer ved å gå inn på Folkehelseinstituttets informasjonsside om sesonginfluensa