Post- og besøksadresse

Nøisomhedsvegen 30, 6419 MOLDE

Telefon: 469 53 816

 

Kontor:

Enhetsleder: Erling Thoresen-Vestre

Telefon: 412 98 735

Assisterende styrer: Torill Skjevik Blakstad

Telefon: 977 76 531

 

Pedagogisk leder: Line Sofie Lorvik

Pedagogisk leder: Biruntha Jenarthan