Barnehage

Avdelingene
Småbarn:
Hokus Pokus - 932 31 427 
Storbarn:
Hubba Bubba - 932 31 428 
Tutti Frutti - 932 31 428

 

Ass.styrer kontor: 71 11 26 91
Mobiltelefon: 984 04 035 
e-post: odd.bjorn.kvadsheim@molde.kommune.no

Skole

Rektors kontor: 71 11 27 00
Mobiltelefon: 91 39 13 97
e-post: elin.malmedal@molde.kommune.no

SFO

Mobiltelefon: 99 15 62 63

Kontordag torsdag
Daglig leder: 91 54 45 27 
e-post: marianne.hoem@molde.kommune.no