Adresse: Bekkevollvegen 8B, 6412 Molde
Telefon: 932 31 485

Enhetsleder
Inger Marie Dyrseth
Telefon: 412 00 771  
Mail: Inger.marie.dyrseth@molde.kommune.no

Lilla gruppe:              908 39 760
Gul gruppe:               907 38 610
Grønn gruppe:          468 53 188
Rød gruppe:              932 31 481
Blå gruppe:                932 31 482

Turtelefon  Juniorgruppen 481 57 709