Informasjon om koronaviruset

Håndteringen av denne pandemien legger ytterligere føringer på driften, personalet som jobber og familiene som bruker barnehagen. Reglene som gjelder for korona endres relativt hyppig, men det som fastholdes er fokus på god hygiene og at syke mennesker holder seg hjemme. Barnehagene forholder seg til den sentrale smitteveilederen som kommer fra myndighetene, samt lokale presiseringer av reglene som oppdateres på kommunens hjemmesider. Disse reglene trumfer eventuelle regler dere finner andre steder, for eksempel i barnehagens generelle rutiner ved sykdom, så prøv og hold dere oppdatert på disse.

Dersom noen barn, foreldre, eller personal blir direkte berørt av det koronaviruset ber vi om at dere informerer enhetsleder eller assisterende styrer om dette.​

Vaner som forebygger smitte

Kommuneoverlegen understreker at god håndhygiene, både hos syke og friske, er viktigste tiltak for å hindre smitteoverføring. Barnehagen følger ellers råd fra Folkehelseinstituttet.

Håndvask: Ta deg god tid, vask hendene i nærmere 30 sekunder. Bruk såpe og rennende lunkent vann. Vask alle flater. Husk fingertuppene, tomlene og områdene mellom fingrene. Det er fint om dere tar en prat med barna hjemme også om hvor viktig det er med god håndhygiene.

Når barnet kommer i barnehagen: Foreldre tar med seg barnet på badet hvor begge vasker hendene grundig. Hånddesinfeksjon svir veldig dersom det er kutt eller sår der det påføres, noe barnehender ofte har. Desinfeksjonsmiddel har redusert effekt dersom hendene er våte eller skitne. Forsking viser at såpe og vann er den mest effektive metoden for rengjøring av hendene. Desinfeksjons brukes derfor kun dersom håndvask ikke er mulig. Barn og personal vasker jevnlig hendene i løpet av dagen.

Lær barna og øv på å bruke papirlommetørkle foran munn og nese for å beskytte andre når de hoster eller nyser. Lommetørkleet kastes etter bruk. Vask så hendene. Lær barna og øv på å bruke albukroken når de må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

Når skal barn IKKE møte i barnehagen?

Denne bestemmelsen i smitteveilederen blir det en del spørsmål rundt.

Er vi usikre på hva situasjonen er, vil dette flytskjemaet være til hjelp.

Flytskjema.png

 

Husk at personalet som jobber i barnehage verken er leger eller helsepersonell. Vi har ingen ekspertise i smitte annet enn erfaringen med syke barn, og prøver å følge gjeldende regler som best vi kan. For spørsmål, ta kontakt med enhetsleder eller assisterende styrer.