Informasjon om koronaviruset

I 2020 ble vi kjent med covid-19-viruset, også kalt korona. Håndteringen av denne pandemien legger ytterligere føringer på driften, personalet som jobber og familiene som bruker barnehagen. Reglene som gjelder for korona endres relativt hyppig, men det som fastholdes er fokus på god hygiene og at syke mennesker holder seg hjemme. Barnehagene forholder seg til den sentrale smitteveilederen som kommer fra myndighetene, samt lokale presiseringer av reglene som oppdateres på kommunens hjemmesider. Disse reglene trumfer eventuelle regler dere finner andre steder, for eksempel i barnehagens velkomsthefte, så prøv og hold dere oppdatert på disse.

Dersom noen barn, foreldre, eller personal blir direkte berørt av det koronaviruset ber vi om at dere informerer enhetsleder eller assisterende styrer om dette.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år. Se filmen på YouTube her.

the-draft-3058827__340

Vaner som forebygger smitte

Håndvask: Ta deg god tid, vask hendene i nærmere 30 sekunder. Bruk såpe og rennende lunkent vann. Vask alle flater. Husk fingertuppene, tomlene og områdene mellom fingrene. Det er fint om dere tar en prat med barna hjemme også om hvor viktig det er med god håndhygiene.

Når barnet kommer i barnehagen: Foreldre tar med seg barnet på badet hvor begge vasker hendene grundig. Hånddesinfeksjon svir veldig dersom det er kutt eller sår der det påføres, noe barnehender ofte har. Desinfeksjonsmiddel har redusert effekt dersom hendene er våte eller skitne. Forsking viser at såpe og vann er den mest effektive metoden for rengjøring av hendene. Desinfeksjons brukes derfor kun dersom håndvask ikke er mulig. Barn og personal vasker jevnlig hendene i løpet av dagen.

Lær barna og øv på å bruke papirlommetørkle foran munn og nese for å beskytte andre når de hoster eller nyser. Lommetørkleet kastes etter bruk. Vask så hendene. Lær barna og øv på å bruke albukroken når de må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.

feber

Rutiner ved sykdom og medisinering

I barnehagens velkomsthefte står følgende: Gi beskjed til avdelingen om morgenen dersom ditt barn er syk. Dersom barnet blir sykt i barnehagen, vil personalet ringe til foreldrene, og barnet må hentes snarest. Smittefaren er stor i en barnehage, når barn er syke må de være hjemme til de er friske nok til å delta i alle barnehagens aktiviteter – både innendørs og ute.

Tiltak for å begrense smittespredning:

 • Barnet skal holdes hjemme 48 timer etter utbrudd av oppkast og diare.
 • Barn skal være hjemme ved feber eller redusert almenntilstand.

Medisinering i barnehagen:

Generelt skal all medisinering av barnet foregå hjemme og bare unntaksvis skal barnehagens ansatte gi barna medisin. Unntaket gjelder først og fremst barn med kroniske lidelser som må ha medisin for å fungere i hverdagen. I disse tilfellene følges egne rutiner i forhold til opplæring og utlevering av medisin.

 

Når skal barn IKKE møte i barnehagen?

Denne bestemmelsen i smitteveilederen blir det en del spørsmål rundt.

Disse symptomene må vi være obs på

 • rennende nese
 • nysing
 • hosting
 • vond eller sår hals
 • små barn som sutrer, klenger og «har noe på gang»
 • større barn kan også klage over nedsatt smak- og luktesans
 • tungpust
 • feber
 • noen kan ha vondt i magen og diaré

Overlege og barnelege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet til Aftenposten.

Er vi usikre på hva situasjonen er, vil dette flytskjemaet være til hjelp.

2020-09-28-forenklet-flytskjema-barn-0021024_1.png

(trykk på bildet for større format)

 

Husk at personalet som jobber i barnehage verken er leger eller helsepersonell. Vi har ingen ekspertise i smitte annet enn erfaringen med syke barn, og prøver å følge gjeldende regler som best vi kan. For spørsmål, ta kontakt med enhetsleder eller assisterende styrer.

 

Med vennlig hilsen

 

Erling Thoresen-Vestre
enhetsleder
tlf: 41 29 87 35
epost: erling.thoresen-vestre@molde.kommune.no

Torill Skjevik Blakstad
assisterende styrer
tlf: 97 77 65 31
epost: torill.skjevik.blakstad@molde.kommune.no