Målet er å skape et stimulerende lekemiljø, med tid og rom til lek og med et engasjert personale. Lek er barnets spontane og dominerende virksomhet. Setter vi leken i sentrum, setter vi barnet i sentrum. Lek er verdifull i seg selv, samtidig som lek er en kulturform som utvikler barnets kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på mange områder. Blant annet stimuleres barnets språkutvikling, tenkning, kreativitet, evne til forståelse og empati. Vi har et spesielt fokus på utvikling av vennskap og vi arbeider for å støtte det enkelte barns relasjoner til andre barn.

Lek er barnets viktigste aktivitet. Lek fremmer utvikling på alle områder, bl.a. intellektuelt, språklig, motorisk, emosjonelt og sosialt. Leken gir mulighet for vennskap på tvers av alder, språklig eller kulturell ulikhet. Vi vil at dagene hos oss skal preges av gode følelsesmessige opplevelser. Videre vil vi at leken skal romme mye latter, glede og humor. Forskning viser at barn ønsker de voksne med i leken, når de deltar på barnas premisser. Dette vil vi ta på alvor i vår enhet. Leken er viktig for å etablere en god selvfølelse og en følelse av mestring.

Leken bidrar til at barna får prøve ut erfaringer, bearbeide opplevelser og utvikle tanker og forståelse. I leken utløses barnas naturlige spontanitet, fantasi, kreativitet, nysgjerrighet og skapertrang. Venner og lekekamerater er vesentlig for barnas trivsel og meningsskaping i barnehagen, samtidig som det av og til kan være godt å få lov til å trekke seg litt tilbake og leke for seg selv.